lup

Pricupul sau Ziua Lupului – 8 iulie

Pricopul sau Pricupul este o divinitate mitică solară, sau meteorologică care poate fi identificată cu Gebeleizis din mitologia geto-dacă.

Gebeleizis-Pricupul

Această divinitate blajină face să dea in copt culturile de primăvară, dar care sunt veștejite și uscate dacă i se nesocotea ziua. De aceea în acestă zi nu se muncește la câmp pentru ca oamenii să fie feriți de foc, iar pentru a se feri de grindina aprindeau focuri ritualice in care se aruncau anumite plante. Femeile care lucrează în acestă zi le sunt furați pruncii de către lup.