1. Drepturi de autor

Tot conținutul site-ului ziurel.ro – modelele grafice de pe produse, designul produselor, imaginile, textele, simbolurile, elemente de grafică web – este proprietatea ATIPICO COLORIS S.R.L. și este apărat de LEGEA nr. 8/1996, Actualizată 2014, privind dreptul de autor și drepturile conexe și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială.

Preluarea, prelucrarea, folosirea sau copierea fără acordul scris a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare, inclusiv raportare către Google pentru “duplicate content”.

ATIPICO COLORIS S.R.L. garantează tuturor utilizatorilor acces limitat, pe site-ul ziurel.ro și nu le conferă drepturile de a modifica, reproduce parțial sau integral site-ul, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor sale, fără acordul prealabil, scris al acesteia.

Extras din LEGEA nr. 8/1996, Actualizata 2014, privind dreptul de autor și drepturile conexe

“ Art. 1.

(1) Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau științifice, precum și asupra altor opere de creație intelectuală este recunoscut și garantat în condițiile prezentei legi. Acest drept este legat de persoana autorului și comportă atribute de ordin moral și patrimonial.

2) Opera de creație intelectuală este recunoscută și protejată, independent de aducerea la cunoștința publică, prin simplul fapt al realizării ei, chiar în formă nefinalizată.

Art. 2. – Recunoașterea drepturilor prevăzute în prezenta lege nu prejudiciază și nu exclude protecția acordată prin alte dispoziții legale

Art. 7. Constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creație intelectuala in domeniul literar, artistic sau științific, oricare ar fi modalitatea de creație, modul sau forma de exprimare si independent de valoarea si destinația lor, cum sunt::

a) scrierile literare si publicistice, conferințele, predicile, pledoariile, prelegerile si orice alte opere scrise sau orale, precum si programele pentru calculator;

f) operele fotografice, precum si orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog fotografiei;

g) operele de arta grafica sau plastica, cum ar fi: operele de sculptura, pictura, gravura, litografie, arta monumentala, scenografie, tapiserie, ceramica, plastica sticlei si a metalului, desene, design, precum si alte opere de arta aplicata produselor destinate unei utilizări practice; “

 

  1. Securitatea datelor personale

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, Atipico Coloris S.R.L. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate cum ar fi: furnizarea produselor și serviciilor conform ofertei curente, emiterea facturilor pe numele clienților și conform comenzilor acestora și promovarea produselor prin acțiuni specifice de marketing (mail, newsletter, telefonic).

Pentru a putea face comandă pe site-ul nostru este necesar să ne furnizați datele corecte pentru a putea sa va trimitem comanda și pentru emiterea facturilor pe numele dvs.

Refuzul determină imposibilitatea furnizării produselor comandate.

Vă asigurăm că toate informațiile înregistrate în sistemul nostru vor fi prelucrate doar în scopurile menționate mai sus.

Orice persoană are dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției.

Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la comenzi@ziurel.ro.

 

  1. Conţinut site

Fotografiile prezentate pe site au caracter informativ și nu constituie obligativitate contractuală, putând exista diferențe fată de produsul real în privința culorilor, vizibile pe diverse tipuri de dispozitive

ATIPICO COLORIS S.R.L. nu se consideră răspunzătoare pentru orice defecțiune tehnică sau erori de orice natură în prezentarea informațiilor de pe site și pentru orice posibile daune aduse utilizatorului ce ar putea decurge din aceasta.

ATIPICO COLORIS S.R.L. nu se consideră răspunzătoare pentru conținutul site-urilor la care ajung utilizatorii prin link-uri de pe site-ul www.ziurel.ro. Proprietarii acestor site-uri dețin exclusiv și integral răspunderea pentru informațiile furnizate.

 

  1. Soluționarea litigiilor.

Orice neînțelegere apărută între ATIPICO COLORIS S.R.L. și clienții www.ziurel.ro va fi soluționată pe cale amiabilă, în caz contrar apelându-se la instanțele române de judecată, din raza sediului social al ATIPICO COLORIS S.R.L.

Prin înscrierea pe site-ul www.ziurel.ro vă exprimați fără echivoc acordul fată de termenii și condițiile prezentate mai sus, fapt ce are valoare contractuală. Respectivul contract intră în vigoare la confirmarea comenzii de către ATIPICO COLORIS S.R.L. (telefonic sau prin email).