Traistă motiv dacic „Dacii fiii soarelui”

55,00lei

Dacii, un popor viteaz, drept și extrem de respectat printre vecini, care locuia sub axis boreus, emisfera de unde zorile răsar și soarele se înalță mândru pe cer, sunt strămoșii românilor de astăzi. Descendenți ai hyperboreenilor veneratori ai zeului solar Apollo, aceștia au căutat în permanență să adune bogății spirituale. De aceea dacii credeau în nemurire și puneau mare preț pe viața morală și nu pe cea materială, după cum i-a învățat Zalmoxis, cel care la daci a devenit zeul cel mai iubit și adulat.
Un neam deștept, instruit de preotul Deceneu în mai toate ramurile filosofiei, științele fizicii, logicii, astronomiei, creșterii plantelor sau culegerea celor de leac, după cum spune Iordanes, i-a făcut superiori celorlalte popoare.

Dacians, a brave people, righteous and highly respected among neighbors who lived under boreusaxis hemisphere where the dawn rises and the sun ascend proudly in the sky, are ancestors of today’s Romanians. Descendents of the Hyperborean’s worshipers of the sun god Apollo, they continually sought to gather spiritual riches. Therefore Dacians believed in immortality and put a high value on the moral life rather than the material one, as taught Zalmoxis, who became the god of Dacians most loved and adored.
A clever nation, educated by the highest priest Deceneu in all branches of philosophy, sciences of physics, logic, astronomy, plant growth or collecting medicinal herbs, which, as stated Iordanes, made them superior to other peoples.