Traista cu motivul „Cucuteni”

55,00lei

Cucuteni, recunoscută ca fiind prima civilizație din Europa ne emoționează cu poveștile misterioase încondeiate cu suflet în arta ei. Impulsionate de spirit, mâinile omului au creat frânturi de univers artistic. Ei și-au pus sufletul în tot ce au făcut și s-au bucurat. Am scos şi pentru voi pe această traistă un motiv cucutenian.

Cucuteni, recognized as the first civilization in Europe touches us with mysterious tales painted with soul in her art. Spurred by the spirit, human hands have created fragments of the artistic universe. They put their soul into everything they have around, and so they enjoy. From them world, we chose and put for you on this purse an adornment of Cucuteni civilization with wolf symbol.

The wolf, an sacred animal, eases transition of humans between the world of the living and the kingdom of the shadows. Let yourself be taken into the nooks of thought and permeates them with deep meaning!