Traista motiv tradițional „Inima plină de iubire ”

55,00lei

Inima
Iubirea animă natura și păsările care, cu trilul lor, fac ca întreaga suflare să tresalte de emoție. Am scos și pentru voi pe această traistă motivul Inimii pline de iubire.
Din toate timpurile simbolul iubirii a fost reprezentat printr-o inimă, pentru că acolo simțim fiorul dulce al dragostei sau, prin două păsărele care, cu veselia și cântecul lor, ne amintesc, an de an, cât de mult ar trebui să prețuim acest dar.
Strămoșii știau să prețuiască taina iubirii, de aceea se înconjurau de simbolurile drăgăstoase care să le fie călăuză în viată.
Poartă iubirea cu tine!

The Heart

Love animates nature and birds and those, with their trill, do the whole blow throb with emotion. So, we chose and put for you on this purse the adornment of the Heart full of Love.
Of all times the symbol of love was represented by a heart, because that is where we can feel the sweet thrill of love or, by two little birds who, with their joy and their song, remind us, year after year, how much should cherish this gift.
Our ancestors knew to pay homage to the secret of love and they were surrounded by loving symbols, as guide in their life.
May love be always with you!