Traista motiv traditional „Copacul vieții”

50,00lei

Copacul vieții
Ţăranii nu ştiu vorbi. Ei îşi pun sufletul în tot ce au în jur, aşa se bucură. Am scos şi pentru voi pe această traistă  motivul Copacului vieții.
Copacul vieții este un simbol al vieții veșnice. Începutul şi sfârşitul drumului se află în Copacul vieţii, rădăcinile lui călătoresc în lumea subterană, trunchiul participă la viaţa terestră, iar crengile se înalţă spre văzduh formând astfel o scară ce poate fi urcată de om.

Tree of Life
The peasants don’t know how to twist words. They put their soul into everything they have around, and so they enjoy. From them world, we chose and put for you on this purse the symbol of the Tree of Life.
The Tree of Life is a symbol of eternal life. The beginning and the end of the roads lies in the Tree of Life, his roots are traveling into the underworld, the trunk participates to the Earth’s life and his branches rise into the air, forming a stair that can be climb by humans.