Traista motiv traditional „Furca de tors”

50,00lei

Furca de tors cu coarne de berbec

Furca de tors cu coarne de berbec este motivul pe care l-am pus pentru voi pe aceasta traista.
Ce poezie simplă în sufletul păstorilor tineri care, în timpul transhumanţei, săpau în lemn declarații de iubire pe furcile de tors pentru a fi dăruite nevestelor şi mireselor!
Bătrânii cu ochii spiritului încă deschiși, puteau vedea rolul fertilizator din spatele acestui semn.

The distaff with rammer’s horns

What simple poetry in the soul of the young shepherds who, during the transhumance, adorned in wooden distaff horned love declarations, to be given to the wives and brides!?
The elders, with the eyes of the spirit still open, could see the fertilizer role behind this sign.