Tricou negru cu motivul dacic „Lupii Liberi”

65,00lei

Dacii, acest popor brav și nobil, a prețuit libertatea și și-a impus respectul vremii. Tinerii primeau inițierea maturității și îmbrăcau blana de lup ca o recunoaștere a unor virtuți demne de un războinic puternic după ce au dovedit că sunt capabili să se descurce departe de familie în condiții extrem de vitrege. În luptă dacii se asemuiau lupilor, inteligenți și ageri, puternici și neînfricați dar și însetați de dreptate și adevăr. Nu întâmplător dacii și-au ales ca stindard lupul pentru ca prin contopirea cu acesta ei preluau magic ferocitatea, fermitatea dar și curajul calități atât de necesare în luptă.

Prețuiește libertatea, fii asemeni dacilor, fii lup liber!

Free Wolves

Habitants of Dacia, a brave and noble people, cherished freedom and have won the respect among the nations of their time. Young men received the initiation of maturity and dressed the fur wolf as recognition of the virtues worthy of a mighty warrior after they proved that they are able to handle being away from home under extremely harsh conditions. In battle warriors from Dacia land were like wolfs, intelligent, agile, strong and fearless, yet thirsty for justice and truth. Not accidentally they chose the wolf as banner, because by merging with it they took over, in a magic way, ferocity, determination and courage, qualities so necessary in combat.

Cherish the freedom; be like Dacians; be a free wolf!