Bluză cu motivul popular „Furca de tors cu coarne de berbec”

77,00lei

Furca de tors cu coarnele berbecului

Ce poezie simplă în sufletul păstorilor tineri care, în timpul transhumanței, săpau în lemn declarații de iubire pe furcile de tors pentru a fi dăruite nevestelor și mireselor!?

Bătrânii cu ochii spiritului încă deschiși, puteau vedea rolul fertilizator din spatele acestui semn.

The distaff with rammer’s horns

What simple poetry in the soul of the young shepherds who, during the transhumance, adorned in wooden distaff horned love declarations, to be given to the wives and brides!?

The elders, with the eyes of the spirit still open, could see the fertilizer role behind this sign.