Cardigan cu motivul popular „ Meandre ” (gri)

210,00lei

Meandre de lujeri și flori
Meandre de lujeri și flori în căutarea lor de sublim creează armonii care în viziunea artiștilor populari capătă accente de răsfăț vizual.
Țăranii nu copie fidel natura ci surprind esența spirituală a momentelor importante ale vieții.

Meanders of stalks and flowers
Meanders of stalks and flowers in their quest for sublime create harmonies that in the vision of folk artists get accents of visual delight.
Peasants are not copying faithfully the nature but they are capturing the spiritual essence of the important moments of life.