Tricou cu nasturi orange cu Motiv Oltenesc

77,00lei

Venit din vechime, din vremurile când amintirea începuturilor era încă vie, acest motiv s-a păstrat până azi penetrând veacurile datorită oltenilor, mari păstrători şi apărători ai tradiţiei.
Două jumătăţi, două emisfere care prin transfer de energie, informaţii, fluide şi materie creează un întreg. Această formă nou creată evoluează şi în spirit formând o amprentă fină imaterială.
Oltenii pun acest simbol pe veşminte pentru protecţie. Mai mult decât atât, ei transferă în zilele noastre amintirea traiului moral al străbunilor care acordau importanţa atât lumii materiale cât şi spirituale şi a cărui scop final era înălţarea în duh.

Arising from old times, from the days when memory of the beginnings was still alive, this adomment has been preserved until today penetrating ages due to the Oltenians, great keepers and defenders of tradition.
Two halves, two hemispheres that threw transfer of energy, information and fluids and matter create a whole. This newly created form evolves in spirit and forms a fine immaterial print.
Oltenians put this symbol on clothes for protection. Moreover, they transfer nowadays the memory of moral living of ancestors which gave importance both material and spiritual world and whose ultimate goal was uplifting into spirit.